Bradley S19314UU Halo Emergency Eyewash Station Safety Drench Shower